โครงการ “เราชนะ” กลุ่มเปราะบาง

     ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโครงการเราชนะของกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” ได้ด้วยตนเอง ร่วมกับปลัดอำเภอพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ธนาคาร และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดนครนายก ดังนี้

          – อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 293 ราย

          – อำเภอบ้านนา จำนวน 138 ราย

          – อำเภอปากพลี จำนวน 159 ราย 

          – อำเภอองครักษ์ จำนวน 157 ราย


Share: