พมจ.นครนายก

ต้อนรับ
แบนเนอร์ พม.
Banner สำหรับขึ้น website (1) (1)
banner mso3
SocialWelfareBanner_WEB (1)
banner191262
001
header2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าว สาร

22-6-65
อินโฟ
สันตะฯ
รับเช็ค พิกุลออก 65
รับเช็ค ท่าเรือ1 65
14
8-6-65
รับเช็ค บ้านใหญ่ 65
7-6-65
07
87
77
บางลูกเสือ
1665
ต.องครักษ์
ซ่อมบ้าน 27 พค 65
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 (3)
4
1
8
ภาพนิ่ง1
รับเช็ค บางอ้อ 65
รับเช็ค อาษา 65
รับเช็ค ทองหลาง 65
19-5-65
19.5.65
ติดตามเงินกองทุน
เงินสงเคราะห์ 2 ราย
18-5-65
17-5-65
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 (3) (1)
ทต.บ้านนา
ช่วยเหลือแล้ว 110565
18-1-65
ช่วยเหลือแล้ว060565
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 (3) (1)
ต.พรหมณี ยายติดเตียง
ซ่อมบ้าน 28 เม ย 65
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 (3) (1)
ช่วยเหลือแล้ว 25042565
อินโฟ
ช่วยเหลือแล้ว 220465
อินโฟ
ต.องครักษ์
21.4.65
18-1-65
รับเช็ค บ้านพริก 65
รับเช็ค ท่าเรือ 65
19465
66
12.04.65
อินโฟ
ช่วยเหลือแล้ว08042565
ช่วยเหลือแล้ว8465
อินโฟ
8
7-4-65
อินโฟ
ช่วยเหลือแล้ว 50465
ซ่อมบ้าน 4 เม ย 65
S__31784964
1.4.65
666
555
28-3-65
28.3.65
ต.องครักษ์
2 เคส
รับเช็ค ดอนยอ 65
ซ่อมบ้าน 22 มีค 65
14-3-65
99450
66
11-3-65
ซ่อมบ้าน 10 มีค 65
รับเช็ค ศรีจุฬา
9-3-65
รับเช็ค ปากพลี
รับเช็ค ทรายมูล
55
8-3-65
8 มค. 65
7-3-65
3-3-65
อินโฟ
ภาพนิ่ง1
020365
28-2-65
เด็กแรกเกิด240265
ภาพนิ่ง1
22-2-65
ภาพนิ่ง2
ภาพนิ่ง1
555555
7777
656
ภาพนิ่ง1
15.2.65.2
15.2.65.1
ช่วยเหลือแล้ว14265
14.2.65.2
ภาพนิ่ง1
ช่วยเหลือแล้ว110265
ภาพนิ่ง1
9 กพ.65 (อาาษา)
333
9999
9 กพ.65 (2)
รับเช็ค วังกระโจม
อินโฟ
8-2-65
ภาพนิ่ง1
444444
3-2-65
ซ่อมบ้าน 2 กพ 65
2-2-65
77
1-2-65
ซ่อมบ้าน 27 มค 65
27-1-65
27165
26165
ซ่อมบ้าน 25 มค 65
24012565
88
44
14.2.65.1
21-1-65
88
69
ช่วยเหลือแล้ว 65 19-1-65
5555555
18-1-65
ซ่อมบ้าน 9 กพ 65
ซ่อมวังกระโจม ดงละคร 65
13-1-65
ซ่อมบ้านศรีจุฬา 65
ช่วยเหลือแล้ว เคสเผือก ท่าทราย
ซ่อมบ้านบางอ้อ
ช่วยเหลือแล้ว ดงละคร,ศรีกะอาง 7-1-65
44
7-1-65
1
บ้านนา
คลองใหญ่
29 ธค
27-12-64
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 ล่าสุด
111111
22222
3333
3-2-65--2
อินโฟ ท่าเรือ 10 ราย
ช่วยเหลือแล้ว ศรีษะกระบือ 21-12-64
ช่วยเหลือแล้ว ดอนยอ 21-12-64
ช่วยเหลือแล้ว ดงละคร 21-12-64
ต.สาริกา
ต.เขาพระ (กรรณิการ์)
161264
11
ช่วยเหลือแล้ว 65
อินโฟ
13-12-64
อินโฟ
91264
9999
ศักดา
ช่วยเหลือแล้ว 65 ดงละคร บางปลากด 2-12-64
ภาพนิ่ง2
ภาพนิ่ง1
1
ช่วยเหลือแล้ว ศรีกะอาง 30-11-64
3
2
1
ช่วยเหลือแล้ว 65 ทต.บ้านนา 22-11-64
ช่วยเหลือแล้ว15 11 64
LQ 10 พย64
111164
11-11-64
พี่หนุ่ม
ปอ
08112564
08-11-64
7-11-64
6-11-64
2
LQ 5 พย 64
05112564
5.11.64
5.11.64.1
2.11.64
ช่วยเหลือแล้ว
มอบบ้านผู้สูงอายุ
ต.บึงศาล ยายซึมเศร้า (มอบเงินสงเคราะห์เด็ก
ช่วยเหลือแล้ว 65 ศรีษะกระบือ ท่าทราย 28-10-64
28102564
LQ 25 ตค 64
2501064
อินโฟ
บางสมบูรณ์
ช่วยเหลือแล้ว ปี 65 20-10-64
LQ 20 ตค 64
181064
อินโฟ
บ้านนา
LQ 01-10-2564
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
91264
9999
ศักดา
ช่วยเหลือแล้ว 65 ดงละคร บางปลากด 2-12-64
ภาพนิ่ง2
ภาพนิ่ง1
1
ช่วยเหลือแล้ว ศรีกะอาง 30-11-64
3
2
1
ช่วยเหลือแล้ว 65 ทต.บ้านนา 22-11-64
ช่วยเหลือแล้ว15 11 64
LQ 10 พย64
111164
11-11-64
พี่หนุ่ม
ปอ
08112564
08-11-64
7-11-64
6-11-64
05112564
5.11.64
5.11.64.1
LQ 5 พย 64
2.11.64
ช่วยเหลือแล้ว
ต.บึงศาล ยายซึมเศร้า (มอบเงินสงเคราะห์เด็ก
ช่วยเหลือแล้ว 65 ศรีษะกระบือ ท่าทราย 28-10-64
28102564
มอบบ้านผู้สูงอายุ
LQ 25 ตค 64
2501064
บางสมบูรณ์
ช่วยเหลือแล้ว ปี 65 20-10-64
LQ 20 ตค 64
181064
อินโฟ
บ้านนา
LQ 01-10-2564
30.9.64.gif
30.9.64.2
พรหมณี
บ้านใหญ่
ตำบลวังกระโจม
ตำบลบ้านใหญ่
ตำบลเขาพระ
ช่วยเหลือแล้ว
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 ทต.พิกุลออก 28-9-64
27.9.64
S__52248674
บ้านนา (พี่บี)
บ้านพริก (พี่บี)
LQ 23 กย64
2
1
ยินดีกับพี่ยูร
LQ
ช่วยเหลือแล้ว 21กย64
21-09-64
จอยจอย
จอ
lq 20 กย
121963
20กย64 มอบถุงยังชีพ
ช่วยเหลือแล้ว 65 ศรีษะกระบือ ท่าทราย 28-10-64
ปอปอ
ช่วยเหลือแล้ว170964
19กย64 มอบถุงยังชีพท่าทราย
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 (3) (1)
สนับสนุนงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ 15-09-2564
LQ 15.9.64
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 (3)
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 ดอนยอ,บางสมบูรณ์ 14-9-64
เวร LQ
10.9.64
10_0.9.64.1
10.9.64.2
10-09-64
9_0.9.64
9.9.64.1
9.9.64
8.9.64.1
8.9.64
ต.ศีรษะกระบือ (ออกสื่อ)
บางอ้อ
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 บึงศาล 7-9-64
6-9-64
LQ 6.9.64
2778
รับเช็คอาษา 3กย64
1.9.64
31-08-64
ภาพนิ่ง1
ภาพนิ่ง2
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64
27-08-64
11
ช่วยเหลือแล้ว 25 สค 64
รับเช็คบางปลากด24สค64
รับเช็คหนองแสง24สค64
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 (3) (1)
รับเช็ควังกระโจม23สค64
ช่วยเหลือแล้ว2082564
ต.บางปลากด 19-8-64
ต.บางปลากด 19-8-64 (1)
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 ต.องครักษ์ 19-8-64
18.8.64
18.8.64.3
18.8.64.2
18.8.64.1
1
2
สไลด์4
สไลด์3
ภาพนิ่ง1
ภาพนิ่ง2
ภาพนิ่ง3
สไลด์8
สไลด์7
สไลด์6
สไลด์5
สไลด์4
สไลด์3
สไลด์2
สไลด์1
17-08-64
2
1
ภาพนิ่ง5
ภาพนิ่ง6
ภาพนิ่ง7
ภาพนิ่ง8
ภาพนิ่ง4
ภาพนิ่ง3
25-08-64
ภาพนิ่ง9
ภาพนิ่ง10
ภาพนิ่ง2
ภาพนิ่ง1
16.8.64
ภาพนิ่ง11
13.8.64.1
13.8.64.2
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 (3) (1)
ต.ท่าทราย
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 ต.เกาะโพธิ์
13-08-64
ต.บ้านพร้าว2
ต.บ้านพร้าว
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 (4)
S__18505764
S__18505762
09-08-64
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 (4 สค.64)
9.8.64
8.8.64
6.8.64
6.8.64.2
6.8.64.1
ช่วยเหลือแล้ว
06-08-64
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 (4 สค.64)
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 1.ศรีจุฬา
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 (3)
3.8.64
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 (2 สค.64) เด็กแรกเกิด
ช่วยเหลือแล้ว ปี 64 (2 สค.64)
ลุงเอิบ
ดอนยอ
29.7.64.3
27.7.64.1
23.7.64
รับเช็คบ้านใหญ่23กค64
22.7.64.3
22.7.64.4
22.7.64.5
22.7.64.2
22.7.64
21.07.64
21.7.64
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
สิทธิประโยชน์ที่พึ่งได้รับ
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ภาคีเครือข่าย พม. จังหวัดนครนายก

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1094289
Total Visitors
1013
Visitors Today
2
Live visitors
1094289
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

 

ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

037 311 480

 nakhonnayok@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial