โครงการเสริมพลัง อพม. สานต่อสังคมคุณภาพ รุ่นที่ 1

          วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมพลัง อพม. สานต่อสังคมคุณภาพ รุ่นที่ 1 โดยมีนายนรงค์ ด้วงศรี ประธานชมรมอาสาสมัคร กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จำนวน 50 คน ณ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: