โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2563

         ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฏาคม 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมกนกวรรณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: