อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ

                  วันที่ 8 เมษายน 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) ตามแนวคิดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน โดยมี อพม. เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ณ ศูนย์จริยธรรมมูฮำมะดียะห์ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


Share: