สนง.พมจ.นครนายก เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

          วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก และคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ณ พื้นที่ประสบภัยตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


Share: