สนง.พมจ.นครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวกลุ่มเปราะบาง

   วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวกลุ่มเปราะบาง จำนวน 15 ครอบครัว


Share: