ลงพื้นที่โครงการ “เราชนะ” กลุ่มเปราะบาง

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นายธนสุนทร  สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้บริการลงทะเบียนโครงการ ”เราชนะ” โดยมีทีม One home พม.นครนายก ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่


Share: