ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

           วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 6 ราย ณ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


Share: