มอบเงินโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

           วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก  เป็นประธานมอบเงินโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 23 หลัง รวมเป็นเงิน 517,500 บาท    ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก


Share: