มอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนครนายก ประจำปี 2564

         วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนครนายก ประจำปี 2564 กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 28 ชิ้น


Share: