พม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน”

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. One Home พม.นครนายก อพม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมปล่อยขบวนรถ พม.Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยมคุณ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ณ บริเวณศูนย์คุ้งครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก


Share: