พม.นครนายก ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์)

   วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในการแจ้งความดำเนินคดี ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 


Share: