พม.นครนายก พิจารณาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ จังหวัดนครนายก

       วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นางจันทร์จิรา  พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำจังหวัดนครนายก พิจารณาคนพิการที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จำนวน 12 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: