พมจ.นครนายก เยี่ยมบ้านคนพิการที่ต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

    วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายณัฐพร วังเวชช์ นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่มีความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ณ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


Share: