พมจ.นครนายก เข้าร่วมอบรมความรู้หลักสูตรทฤษฎีและสูตรการปฏิบัติในการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)


Share: