พมจ.นครนายก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ภายหลังการถ่ายโอนคู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค (รุ่นที่ 1 ภาคกลาง)


Share: