พมจ.นครนายก ลงพื้นที่ให้กำลังใจช่วยค่าไฟฟ้าประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

   วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก นำทีมโดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก สถิติจังหวัดนครนายก และขนส่งจังหวัดนครนายก ร่วมกันสมทบเงินเพื่อช่วยชำระค่าไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดนครนายก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ


Share: