พมจ.นครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง กรณีเด็กประสบปัญหาทางสังคมและอยู่ในสภาวะยากลำบาก


Share: