พมจ.นครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง กรณีเด็กประสบปัญหาทางสังคมได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมจากบิดามารดา


Share: