พมจ.นครนายก ลงพื้นที่บ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณียกเว้นการทดลองเลี้ยงดูและทดลองเลี้ยงดู พร้อมติดตามครอบครัวผู้ขอรับบุตรบุญธรรม ประจำปี 2565


Share: