พมจ.นครนายก ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน “อุ้มรักคิดส์เนอร์สเซอรี่”เพื่อประเมินความพร้อมการเปิดให้บริการแบบพักค้างคืน

             เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก และเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อประเมินความพร้อมการเปิดให้บริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน “อุ้มรักคิดส์เนอร์สเซอรี่” แบบพักค้างคืนตามแนวทาง “Sandbox Safety Zone in School” โดยเจ้าหน้าที่มีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการเพิ่มเติมข้อมูลการรับวัคซีนของผู้ปกครองเด็กและครูพี่เลี้ยงเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติม ณ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน “อุ้มรักคิดส์เนอร์สเซอรี่” ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองฯ จ.นครนายก


Share: