พมจ.นครนายก ร่วมประชุมหารือแนวทางการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

    วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ร่วมประชุมหารือแนวทางการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมกับแกนนำอพม. ทั้ง 4 อำเภอ พร้อมมอบชุดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ณ ภูรินทร์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


Share: