พมจ.นครนายก ร่วมจับฉลากรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์และจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนครนายก

      วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ร่วมจับฉลากรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนครนายก โดยมีพักเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เป็นประธานการจับฉลากถ่ายทอดสดผ่านเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: