พมจ.นครนายก มอบเงินกู้ให้คนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพในภาวะ COVID – 19

  วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก จัดทำสัญญาและมอบเงินกู้ยืม กรณีฉุกเฉินให้คนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพในภาวะ COVID – 19 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก


Share: