พมจ.นครนายก พิจารณาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจังหวัดนครนายก

     วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 นางจันทร์จิรา  พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำจังหวัดนครนายก พิจารณาคนพิการที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: