พมจ.นครนายก นำนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์ รับมอบโน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน


Share: