พมจ.นครนายก ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ

                 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ในตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


Share: