พมจ.นครนายก ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ

              วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ในตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


Share: