พมจ.นครนายก จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินกองทุนฯ และการจ้างงานในสถานประกอบการ


Share: