ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านสตรีและครอบครัวและรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว

  วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางจันทร์จิรา  พัฒนศิริ   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านสตรีและครอบครัว และรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว”เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: