ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนครนายก ประจำปี 2564

👫  ผู้สนใจสามารถยื่นลงทะเบียน ได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
📝  ระหว่างวันที่ 5 – 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
📞  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม 037307127

Share: