ประกาศบุคคลสูญหาย

📣 ประกาศบุคคลสูญหาย
👉 ตามหา นางอรวรรณ แปลงสาร อายุ 61 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดปราจีนบุรี
หากท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส กรุณาแจ้ง นายประทีป แปลงสาร (ญาติ) โทร 0812998569 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี โทร 037482407-8 ในเวลาราชการ

Share: