ประกาศบุคคลสูญหาย

📣  ประกาศบุคคลสูญหาย
👉  นายณัฐสิทธิ์ ถวิลนอก อายุประมาณ 27 ปี ภูมิลำเนา นครราชสีมา
หากท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส 📞 044243000 (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา) 
                                                                 0908285283 (นางสาวเพ็ญพร ถวิลนอกญาติ)

Share: