จัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก

      วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก พร้อมทีม One Home พม.นครนายก ลงพื้นที่จัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่พบผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ณ ตลาดสวนหลวง ร.9 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: