งานวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 และงานมอบโล่เกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563

   วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณในงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 ให้แก่ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดนครนายก จำนวน 3 ครอบครัว และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครนายก จำนวน 2 คน
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: