ขั้นตอนและช่องทาง “การชำระหนี้เงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ” ของกองทุนผู้สูงอายุ

มีช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

-ชำระผ่านทางแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

-ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ขั้นตอนการชำระเงินตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

และขั้นตอนแนวทางใน “การประนอมหนี้ของกองทุนผู้สุงอายุ”
https://drive.google.com/…/1pQ1…/view…

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อได้ที่สนำกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์ 037 311 480


Share: