กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ภายใต้วาระจังหวัดนครนายกที่ 1 เรื่อง ปกป้องและเทิดทูน “สถาบันหลัก” (ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์)


Share: