กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2564

    วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก และหน่วยงานภายในจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนงคิด “ครอบครัววิถีใหม่ รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว” ณ อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 1 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: