การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2564

       วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2564 ณ สำนักงานธารณสุขจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: