การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563

                   วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานด้านครอบครัวระดับจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: