การขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

  • กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดให้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
  • สามารถยื่นคำร้องได้ที่ https://efund.dep.go.th/
  • รายละเอียดเพิ่มเติม 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)
  • ข้อมูลเพิ่มเติม http://dfund.dep.go.th/Content/View/6967/2

Share: