กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

บัตรประจำตัวคนพิการ
บริการผู้ช่วยคนพิการ
การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
ล่ามภาษามือ
สิทธิ/สวัสดิการ/บริการ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial