ประกาศบุคคลสูญหาย

📣  ประกาศบุคคลสูญหาย
👉  นายตุ่น หรือ เฮียตุ่น (ไท่ทราบชื่อ-สกุลจริง) อายุประมาณ 68-78 ปี ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดสระบุรี
หากท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส 📞 0896180095 หรือ 0924475445 (บุตรสาวหรือบุตรเขย)

Share:ประกาศบุคคลสูญหาย

📣  ประกาศบุคคลสูญหาย
👉  นางสาวดวงหทัย ถนอมศักดิ์ อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 151/1 หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเมือง อำเภอปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หากท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส 📞 0863168059 (นางประเสริฐพร ถนอมศักดิ์ มารดา) หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial