ขั้นตอนและช่องทาง “การชำระหนี้เงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ” ของกองทุนผู้สูงอายุ

มีช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

-ชำระผ่านทางแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

-ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ขั้นตอนการชำระเงินตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

และขั้นตอนแนวทางใน “การประนอมหนี้ของกองทุนผู้สุงอายุ”
https://drive.google.com/…/1pQ1…/view…

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อได้ที่สนำกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์ 037 311 480


Share:ประชาสัมพันธ์กระบวนการรับบริการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ขอประชาสัมพันธ์กระบวนการรับบริการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) เพื่อเป็นการจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “กระบวนการรับบริการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี” ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมสามารถประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง


Share:ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็ฯพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์

ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


Share:ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำแหน่งพัฒนาสังคม


Share:ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่เสื่อมสภาพ ที่ 9763/2566

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่เสื่อมสภาพ จำนวน 1 คัน ได้แก่ รถยนต์บรรทุก แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ สีดำ หมายเลขทะเบียน กง 7517 นครนายก จำนวน 1 คัน ซึ่งรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


Share:รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายประจำปีงบประมาณ 2566


Share:ประชาสัมพันธ์ บริการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

วิธีการชำระเงินกองทุนและแนวทางการประนอมหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ

https://drive.google.com/file/d/1GMrHhJW-TaO2U_7cAGFP-BRBWMFhu3p6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19Pmv1d6trVESSO_C4CLX3h5D3H71xi_B/view?usp=drive_link


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial