โครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

           วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังผู้สูงอายุ เพื่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ลูกประคบสมุนไพร/ยาหม่องสมุนไพร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

1
รูปภาพ1
2

Share: