โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ปี 2563

       ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรม AT RICE RESOAT นครนายก


Share: