สนง.พมจ.นครนายก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมขาดแคลนที่อยู่อาศัย

        วันศุกร์ที่ 3 กันยายน, 2564เวลา 10.30 น. นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย โดยจังหวัดนครนายกร่วมระดมทุนทางสังคม จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรศาสนา ประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุ รวมเป็นเงิน 88,000 บาท ณ ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: