สนง.พมจ.นครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวกลุ่มเปราะบาง

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ตำบลท่าช้าง ตำบลศรีจุฬา และตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวกลุ่มเปราะบาง จำนวน 40 ราย


Share: