สนง.พมจ.นครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวกลุ่มเปราะบาง

       วันที่ 19 และ 21 มิถุนายน 2564 ณ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา และตำบลหินตั้ง ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวกลุ่มเปราะบาง จำนวน 16 ราย


Share: